Kurser

Hos LKPfirstaid tilbydes mange forskellige kurser. Læs mere om alle kurser her, eller kontakt os for mere info.

Lær hjerte-lunge-redning til bevidstløse personer uden vejrtrækning, samt brug af hjertestarter.

Stands ulykken, livreddende førstehjælp, samt nødflytning og spærring af luftvejene.

Førstehjælp ved blødninger

Varighed: 1,5 timer (90 minutter)

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens omfang.

Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.

Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Det centrale indhold på uddannelsen 

 1. Førstehjælp ved større blødninger
 2. Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 3. Førstehjælp ved indre blødninger
 4. Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
 5. Evaluering og bevisudlevering

Førstehjælp ved småskader

Varighed: 1,5 timer (90 minutter)

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader, mindre sår og hudafskrabninger. 

 Det centrale indhold på uddannelsen 

 1. Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 2. Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 3. Førstehjælp ved tandskader
 4. Førstehjælp ved næseblod
 5. Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 6. Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
 7. Evaluering og bevisudlevering

Førstehjælp ved sygdomme

 Varighed: 1,5 timer (90 minutter)

 Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer 

Det centrale indhold på uddannelsen 

 1. Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
  • blodprop/blødning i hjernen
  • sukkersyge – krampe/epilepsi
  • feberkrampe
 2. Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
  • astma,
  • kronisk bronkitis, KOL,
  • falsk strubehoste
  • alvorlig allergisk reaktion
 3. Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
  • blodprop i hjertet/hjertekrampe
  • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
  • lettere besvimelse og dehydrering
 4. Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader.

Varighed: 1,5 time (90 minutter)

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

Det centrale indhold på uddannelsen 

 1. Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  • Knoglebrud
  • Ledskred
  • Forstuvninger
  • Brud på hofte og/eller bækken
 2. Førstehjælp ved hovedskader
  • Hjernerystelse
  • Åbent og lukket kraniebrud
  • Blødning mellem hjerne og kranie
 3. Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Varighed: 1 time (60 minutter)

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele kroppen.

Det centrale indhold på uddannelsen 

 1. Førstehjælp ved hedeslag
 2. Førstehjælp ved forbrændinger
 3. Førstehjælp ved forfrysninger
 4. Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Førstehjælp ved kemiske påvirkninger

Varighed: 0,5 time (30 minutter)

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen. 

Det centrale indhold på uddannelsen

 1. Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
 2. Giftlinjen og brug af denne
 3. Førstehjælp til forgiftede personer
 4. Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse
 5. Praksisnære scenarier og øvelser

Funktionsuddannelsen færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Funktionsuddannelsen færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen.

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Varighed: 2,5 timer (150 minutter)

Lær førstehjælp til børn i aldrene 0-14.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

 1. Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 2. Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 3. Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 4. Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Denne uddannelse sætter voksne med ansvar for børn i stand til at handle ved småskader, kemiske uheld, hjertestop, og fremmedlegemer i luftvejene, hos børn.

Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, samt personer der har behov for, eller lyst til, en bred og dyb viden om førstehjælp.

Alle brande starter små.
Når du kan reagere hurtigt og korrekt på en brand, er chancen for at standse branden langt større.
Vi lærer dig at forebygge, og slukke, brande effektivt.

Alle brande starter små.
Når du kan reagere hurtigt og korrekt på en brand, er chancen for at standse branden langt større.
Vi lærer dig at forebygge, og slukke, brande effektivt.

Luk menu